FAQ

Jakie produkty są oferowane w ramach aukcji?

  • produkty roczne i kwartalne na zasadach ciągłych (oraz w określonych zgodnie z IRiESP punktach - na zasadach przerywanych) w fizycznych punktach wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów (FPWEOSP i FPWYOSP) na rok gazowy, następujący po roku gazowym, w którym przeprowadzona jest aukcja, pod warunkiem, że przepustowość tych punktów nie jest oferowana w ramach przepustowości powiązanej;
  • produkty kwartalne i miesięczne na zasadach ciągłych (oraz w określonych zgodnie z IRiESP punktach - na zasadach przerywanych) w fizycznych punktach wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów (FPWEOSP i FPWYOSP) w roku gazowym, w którym przeprowadzona jest aukcja, pod warunkiem, że przepustowość tych punktów nie jest oferowana w ramach przepustowości powiązanej.
Jak wygląda przebieg aukcji?

Rundy licytacyjne każdej aukcji rozpoczynają się o godzinie 09:00 i trwają do 18:00. Pierwsza runda licytacji (R1) trwa trzy (3) godziny, kolejne rundy (Rn) po jedną (1) godzinę każda. Pomiędzy rundami licytacji występują okresy przerw obejmujące każdorazowo okres jednej (1) godziny.

W przypadku, gdy po zakończeniu aukcji na dany produkt pozostanie wolna przepustowość w danym punkcie, OSP zaoferuje tę wolną przepustowość w ramach aukcji na produkt o krótszym okresie obowiązywania.

Pierwsza runda licytacji (R1) odbywa się dla Sos (stawka opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami kontraktowymi) w wysokości ”0”(zero), a kolejna runda licytacji (R2) odbywa się dla Sos w wysokości jednej dużej zmiany wartości Sos. Mała zmiana wartości Sos wynosi 20% dużej zmiany wartości Sos.